Державне управління справами

 

Національна академія державного управління при Президентові України започаткувала співробітництво з інститутами держуправління Європи

7 листопада 2016 року в Національній академії відбулася зустріч президента академії Василя Куйбіди з представниками Мережі інститутів та шкіл державного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee) – президентом Керівного комітету Юраєм Немецем, старшим менеджером Еленою Жаковою, експертом Томашем Яском.

Метою зустрічі стало обговорення напрямів співробітництва між академією та Мережею інститутів та шкіл державного управління Центральної та Східної Європи на 2017 рік.

Під час зустрічі Василь Куйбіда окреслив завдання Національної академії, над якими працює колектив навчального закладу, акцентуючи увагу на основних напрямах діяльності академії, зокрема навчальному, науково-методичному та експертно-аналітичному.

Окремою темою для обговорення стала адміністративно-територіальна реформа в Україні. Василь Куйбіда зазначив, що децентралізація нині є однією з ключових реформ, у рамках якої передбачено передачу значної частини повноважень територіальним громадам. Тому завдання Національної академії полягає в навчально-методичному забезпеченні діяльності системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів, а також у координації та нагляді за дотриманням вимог стандартів вищої освіти вищими навчальними закладами, які будуть здійснювати навчання з підвищення професійного рівня посадовців органів місцевого самоврядування.

Учасники зустрічі порушили питання підготовки та друку публікацій науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів Національної академії у виданнях Мережі інститутів та шкіл державного управління Центральної та Східної Європи та в інших професійних виданнях, зареєстрованих у системі SCOPUS.

Крім того, було розглянуто питання реалізації спільного проекту «Розбудова спроможності Національної академії державного управління при Президентові України для відкритого місцевого самоврядування», а також досягнуто домовленостей щодо виконання завдань у рамках цього проекту в 2017 році.