Державне управління справами

 

Про розроблення нових державних інвестиційних проектів

Відповідно до Розпорядження Керівника Державного управління справами від 13 лютого 2017 року № 52 «Про розроблення нових державних інвестиційних проектів» визнано за доцільне розроблення нових державних інвестиційних проектів «Модернізація та переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази Державного підприємства «Чайка», «Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на
вул. Хрещатик, 2, в м. Києві», «Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек», «Впровадження сучасних стандартів медичної допомоги на основі інноваційних технологій моніторингу передонкологічної патології шкіри та модернізації методів функціональної діагностики».

Інформація щодо нових державних інвестиційних проектів для оприлюднення на офіційному сайті Державного управління справами

Найменування проекту: «Модернізація та переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази Державного підприємства «Чайка».

Мета проекту: Підтримка та розвиток аграрного сектору економіки України, розвиток інфраструктури села та забезпечення робочими місцями сільського населення.

Найменування відповідального виконавця: Державне підприємство «Чайка».

Поштова адреса: 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Гоголя, 62а.

Електронна адреса: dspchayka@ukr.net

Особа, яка відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Кисляченко Галина Марківна.

Місце реалізації проекту: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Новий Шлях та Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків.

Очікуваний вплив: екологічний – проектом передбачено розробку технічних рішень щодо застосування новітніх технологій і способів утилізації побутових відходів та викидів, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, а також ефективне та економне використання природних ресурсів; соціальний – розвиток інфраструктури сільських населених пунктів, збільшення зайнятості місцевого населення та виготовлення продукції, яка відповідатиме стандартам і нормам європейського рівня; економічний – проектом передбачено впровадження нових енергозберігальних технологій для економії енергоресурсів, створення умов для стабільної та прибуткової діяльності державного підприємства і як результат – збільшення надходжень до місцевого та державного бюджетів.

Наслідки реалізації інвестиційного проекту – запровадження новітніх технологій у виробництво сільськогосподарської продукції, виготовлення екологічно чистих продуктів харчування для населення, збереження профілю та розвиток діяльності племінного заводу.

Найменування проекту: «Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві».

Мета проекту: Створення унікального багатофункціонального центру національного значення, важливого осередку громадсько˗політичного, культурного та ділового життя України шляхом проведення широкомасштабних заходів загальнодержавного та міжнародного рівнів.

Найменування відповідального виконавця: Державне підприємство «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 2.

Електронна адреса: office@icc-kiev.gov.ua

Особа, яка відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Стельмащук Юрій Іванович.

Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Хрещатик, 2.

Очікуваний вплив: екологічний – проектом передбачено екологічні принципи будівництва та охорони довкілля, а також ефективне та економне використання природних ресурсів; соціальний – демонстрація досягнень економічного та соціального розвитку України, створення унікального місця дозвілля для киян та гостей столиці, популяризація українських культурних цінностей; економічний – проектом передбачено впровадження сучасних енергоефективних та енергозберігальних технологій, створення нових робочих місць, зростання надходжень до державного бюджету тощо.

Наслідки реалізації проекту: створення центру національної ідеї, популяризація України у світі та просування інтересів України у світовому просторі, забезпечення належного архітектурного вигляду унікальної споруди в центрі столиці.

Найменування проекту: «Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр «Артек».

Мета проекту: створення матеріально-технічної бази для забезпечення організації повноцінного цілорічного відпочинку та оздоровлення дітей.

Найменування відповідального виконавця: Державне підприємство України “Міжнародний дитячий центр «Артек».

Поштова адреса: 04075, м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія.

Електронна адреса: info@artek.ua

Особа, яка відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Войтович Артем Володимирович.

Місце реалізації проекту: м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія.

Очікуваний вплив: екологічний – проектом передбачено екологічні принципи будівництва та охорони довкілля, а також ефективне та економне використання природних ресурсів; соціальний – підвищення якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, збільшення потужностей державного підприємства; економічний – проектом передбачено впровадження сучасних енергозберігальних технологій, зростання надходжень до державного бюджету тощо.

Наслідки реалізації проекту: створення повноцінного оздоровчо˗виховного закладу, реалізація основних засад державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Найменування проекту: «Впровадження сучасних стандартів медичної допомоги на основі інноваційних технологій моніторингу передонкологічної патології шкіри та модернізації методів функціональної діагностики».

Мета проекту: Підвищення ефективності діагностики, профілактики та моніторингу стану здоров’я пацієнтів шляхом впровадження сучасних стандартів медичної допомоги та забезпечення повного комплексу обслуговування пацієнтів  у межах однієї установи.

Найменування відповідального виконавця: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Поштова адреса: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5.

Електронна адреса: clinicgovua@gmail.com

Особа, яка відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Дячук Дмитро Дмитрович, Христич Олена Петрівна.

Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Верхня, 5.

Очікуваний вплив: екологічний – реалізація проекту не несе негативного впливу на навколишнє середовище; соціальний – підвищення рівня доступу населення до високотехнологічних медичних послуг, якості надання медичної допомоги, рівня соціального захисту населення, поліпшення умов праці медичного персоналу; економічний – проектом передбачено впровадження сучасних енергозберігальних технологій, створення нових робочих місць, зростання надходжень до державного бюджету, зменшення навантаженості на державний бюджет тощо.

Наслідки реалізації проекту: запровадження діагностичних і лікувальних технологій надання медичної допомоги хворим з онкологічною та передонкологічною патологією шкіри на рівні світових стандартів, підвищення рівня поінформованості пацієнтів як засіб первинної профілактики дерматовенерологічних захворювань; забезпечення ранньої своєчасної діагностики серцево-судинної системи.